Donuts du Jour

4.4

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Donuts

Donuts Oreo

60 DA

Donuts Vanille

60 DA

Donuts Citron

60 DA

Donuts Cassis

60 DA

Donuts fouré au chocolat

70 DA

Donuts Chocolat au lait

60 DA

Donuts Fraise

60 DA

Fondant

Fondant au chocolat

70 DA

Les Tartes

Tarte au Citron

100 DA

Tarte mousse au chocolat

120 DA

Tarte au fraise

120 DA

Tarte nutella\caramel beurre salé

150 DA

les Eclairs

Popcakes

Amandine

120 DA

Brioches