Le Gourmand

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Les Grillades

Escalope

15 DA

Viande

35 DA

Merguez

40 DA

Foie

40 DA

Sandwichs

Sandwich Chawarma

200 DA

Menu Tacos

450 DA

Menu Panini

350 DA

Hamburger

300 DA

Pizza

Plats

Mini Pizza

Dessert

Gaufre

250 DA

Crêpe

250 DA

Mousse au Chocolat

100 DA

Gâteau

100 DA

Pizza Sucrée

450 DA

Boisson

Canette Coca Cola 33 cl

80 DA

Canette Fanta 33cl

80 DA

Canette Ngaous 33 cl

80 DA

Bouteille en plastique 1L Coca Cola

150 DA

Jus Ifruit

50 DA

Eau Minérale 0.5l

30 DA

Ifri 33cl

50 DA

Eau Minérale 1.5 L

50 DA

Jus Ifruit

30 DA

Bouteille en plastique 1L Selecto

120 DA

Bouteille en plastique Pepsi 33 cl

50 DA

Jus 33 cl

50 DA

Bouteille en plastique Ngaou's

50 DA

Cafe

50 DA

Jus Presse

250 DA