شاي و مكسرات تيميمون

4.4 (10)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Boissons chaudes ☕

Thé Petit

25 DA   

Thé Grand

40 DA   

Tisane de graines de fenouil

30 DA   

Tisane de Menthe

30 DA   

Tisane

30 DA   

Thé Importer

40 DA   

Thé Infusion

40 DA   

Thé au Miel

50 DA   

Thé au gingembre

50 DA   

Thé de fenugrec "halba"

50 DA   

Takerwaite

50 DA   

Café Normal

60 DA   

Café

au choix

70 DA   

Gâteaux

Arachides 🥜

Cacahète

Poids au choix à partir de 100 gr

700 DA   

Cacahuète Sucrée

Poids au choix à partir de 100 gr

900 DA   

Halwat turc

Poids au choix à partir de 100 gr

900 DA   

Cacahuète Piquante

Poids au choix à partir de 100 g

1000 DA   

Maïs

Poids au choix à partir 100 gr

1400 DA   

Amande

Poids au choix à partir de 100 gr

3200 DA   

Noix

Poids au choix à partir de 100 gr

3200 DA