Pâtisserie les iris

4.4 (40)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Makrout

مقروط

1100 DA   

Sablé

Sablé

kg

1000 DA   

Petit four

Petit four

kg

800 DA   

Macaron

Macaron classique

Poids à partir de 250 g

1000 DA   

Macarons gerbet cacaouette

Poids à partir de 100 g

1800 DA   

Viennoiseries 🥐

Petits Pains

20 DA   

Croissant

20 DA   

Jalousie

50 DA   

Galette Fruits

50 DA   

Chaussants

50 DA   

Palmiers

50 DA   

Chaussants au pomme

50 DA   

Brioche

60 DA   

Patisserie

Tiramisu

100 DA   

Castel

100 DA   

Les Charlotte

100 DA   

Gâteau Chocolat

100 DA   

Gâteau citron

100 DA   

Gâteau caramel

100 DA   

Opéra

100 DA   

Foré noir

100 DA   

Baba

100 DA   

Gâteau oriental

gateaux aux amande

amande

120 DA   

Makroud au datte

Poids à partir de 250 g

1000 DA   

Baklawa turc

la pièce

60 DA   

Gâteau au cacahuète

70 DA   

Tartelette

Tartelette au pomme

100 DA   

Tartelette citron

100 DA   

Tartelette au fruits

100 DA   

Tartelette au fraise

100 DA   

Tartelette Amande

100 DA   

Mille-feuille

Mille-feuille vanille

50 DA   

Mille-feuille citron

50 DA   

verrines

Vérine fraises

100 DA   

Vérine chocolat

100 DA   

éclairs

éclair chocolat

100 DA   

éclair caramel

100 DA   

éclair vanille

100 DA   

Cake

cake au résin

450 DA   

Barquette fruit

Barquette de fruits cocktails

250 DA   

Barquette de fruits citron

250 DA