مطعم بلوط

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Plats

Plat Chorba

250 DA   

Soupe Légume

250 DA   

Plat Haricot

250 DA   

Plat Riz au four

300 DA   

Plat Spaguetti

300 DA   

Plat Mloukhia

300 DA   

Plat Pomme de terre au four

300 DA   

Plat Poulet au four

350 DA   

Soupe de poisson

500 DA   

Plat Kemounia

500 DA   

Plat Royale

1200 DA   

Grillades 🔥

Merguez Grillé

Poids au choix à partir de 100 g

2000 DA   

Entrecôte Grillé

Poids au choix à partir de 100 g

3000 DA   

Côte d'agneau Grillé

Poids au choix à partir de 100 g

3000 DA   

Tranche Foie Grillé

Poids au choix à partir de 100 g

5000 DA   

Filet de bœuf grillé

Poids au choix à partir de 100 g

5000 DA   

Brochettes

Brochette Poulet

30 DA   

Brochette Viande

45 DA   

Brochette Foie

45 DA   

Boissons 🧃

Eau Minérale

0.33 cl

30 DA   

Eau Minérale

1 .5 l

50 DA   

Canette Coca Cola

80 DA   

Canette Fanta

80 DA   

Coca cola

1 L

150 DA   

Fanta

1 l

150 DA   

Jus Ifruit

100 DA   

Jus

1 l

200 DA