خيمة الناقة

4.2 (194)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Nos Salades

Hmis+Galette

250 DA   

Nos Brochettes

Brochette Viande

40 DA   

Brochette Merguez

40 DA   

Brochette Escalope Royal

60 DA   

Brochette Escalope

30 DA   

Brochette Foie

50 DA   

Nos Entrées Chaudes

Nos Plats Traditionnels

Chakhchoukha Missila sans Viande

250 DA   

Chakhchoukha Missila Poulet

500 DA   

Mehraz Zfiti

250 DA   

Couscous sans Viande

250 DA   

Couscous Poulet

500 DA   

Ftir sans Viande

250 DA   

Ftir avec Poulet

500 DA   

Ftir avec Viande

850 DA   

Chakhchoukha Dfer Sans Viande

250 DA   

Chakhchoukha Dfer avec Poulet

500 DA   

Chakhchoukha Dfer avec Viande

750 DA   

kemonia khrouf

500 DA   

couscous avec viande

850 DA   

Nos Plats

Poulet Mfawer

Cuisse

250 DA   

Poulet Grillé

Cuisse

250 DA   

Poulet en Sauce

250 DA   

Plat Dolma

500 DA   

Viand Mefawra

600 DA   

chtitha elham

500 DA   

kemonia khrouf

500 DA   

chkomba khrouf

500 DA   

chtitha djaj

500 DA   

Nos Galettes

Galette

100 DA   

Nos Boissons

Canette N'gaous 33cl

100 DA   

Bouteille en plastique Coca cola 1L

150 DA   

Bouteille en plastique Selecto 1L

150 DA   

Bouteille en plastique Fanta 1L

150 DA   

Bouteille en plastique N'gaous1L

150 DA   

Bouteille en plastique Jus 1L

150 DA   

Bouteille en plastique 33cl

50 DA   

Eau Minérale 1.5 L

50 DA   

Eau Minérale 33 cl

30 DA