Black Pearl

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Salades 🥗

Salade César

250 DA   

Salade Anchois

250 DA   

Salade Black Pearl

500 DA   

Salade Thon

250 DA   

Salade Fromage

250 DA   

Plats 🍽️

Plat Escalope Grillé

500 DA   

Plat Chawarma

500 DA   

Plat Mexicain

550 DA   

Plat Kebab

Poulet

600 DA   

Plat Poulet à la crème

600 DA   

Plat Kebab

Viande

700 DA   

Plat Les abats

700 DA   

Plat Kintacki

700 DA   

Plat Entrecôtes

750 DA   

Plat Viande au fromage

750 DA   

Plat Entrecôte à la crème

800 DA   

Plat Poisson

1000 DA   

Plat Black Pearl

1200 DA   

Pizza 🍕

Pizza Marguerite

200 DA   

Pizza Végétarienne

350 DA   

Pizza Napolitaine

400 DA   

Pizza Poulet

400 DA   

Pizza Viande Hachée

450 DA   

Pizza Tonata

450 DA   

Boisée Poulet

450 DA   

Boisée Viande

500 DA   

Boisée Thon

500 DA   

Pizza 3 Fromages

500 DA   

Pizza Orientale

500 DA   

Pizza Maison

550 DA   

Pizza 4 Saisons

600 DA   

Pizza Black Pearl

700 DA   

Burger 🍔

Hamburger

250 DA   

Double Hamburger

300 DA   

Tacos 🌯

Fajitas

300 DA   

Tacos Poulet

300 DA   

Tacos Les abats

350 DA   

Tacos Mexicain

350 DA   

Tacos Viande

400 DA   

Tacos Mixte

400 DA   

Sandwichs 🌯

Sandwich Poulet

250 DA   

Sandwich Thon

250 DA   

Sandwich Chawarma

250 DA   

Sandwich Viande Hachée

300 DA   

Sandwich Les abats

300 DA   

Paninis

Panini Viande

250 DA   

Panini Thon

250 DA   

Gratins

Gratin Poulet

350 DA   

Gratin Viande

400 DA   

Gratin les abats

400 DA   

Gratin Tunisien

450 DA   

Desserts 🍮

Fondant au chocolat

200 DA   

Tiramisu

200 DA   

Mouse au chococlat

200 DA   

Les dattes Forêt

200 DA   

Les verrines Royale

250 DA   

Crêpe Simple

250 DA   

Crêpe Un Fruit

300 DA   

Crêpe aux fruits

350 DA   

Crêpe Maison

450 DA   

Gaufre Simple

250 DA   

Gaufre un fruit

300 DA   

Gaufre aux fruits

350 DA   

Boissons chaudes ☕

Thé

50 DA   

Lait

80 DA   

Café

100 DA   

Chocolat Chaud

150 DA   

Café

200 DA   

Café

250 DA   

Jus 🥤

Mojito

200 DA   

Jud d'orange

200 DA   

Jus Citron

200 DA   

Jus Fraise

200 DA   

Jus Banane

200 DA   

Jus de saison 🥤

Cocktail de fruit

300 DA   

Boissons 🧃

Eau Minérale

0.5 l

30 DA   

Eau Minérale

1 l

50 DA   

Coca Cola

33 cl

60 DA   

Jus Tazej

33 cl

60 DA   

Canette Coca Cola

33 cl

100 DA   

Canette Schweppes

33 cl

100 DA   

Jus Tazej

1 l

150 DA   

Coca Cola

1 l

160 DA