شورما الحلبي

4.3 (11)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Entrées 🥗

Plat Maria 🍽️

Plat Maria Poulet صحن ماريا دجاج

Poulet, Mozzarella, Cheddar

900 DA   

Plat Maria Viande صحن ماريا لحم

Mozzarella, Cheddar, Viande

1200 DA   

Plat Maria Mixte صحن ماريا مشكل

Mozzarella, Cheddar, Viande hachée, Poulet

1300 DA   

Sandwichs 🌯

Tacos 🌯

Tacos Poulet تاكوس دجاج

600 DA   

Tacos Viande تاكوس لحم

700 DA   

Tacos Mixte تاكوس مشكل

750 DA   

Plats 🍽️

Arabic Repas

Boissons 🧃

Eau Minérale

0.5 l

50 DA   

Canette Coca Cola

33 cl

100 DA   

Coco Cola

1 l

200 DA