حلويات أربيكا

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Offre indéfinie 🗓️

Konafa cheese كنافة بالجبن

au lieu de 400 da

350 DA   

Baklawa a la pistache بقلاوة بالفستق

au lieu 3500 da

2900 DA   

Offre du jour عرض اليوم⏱️

Kunafa كنافة

كنافة بالجبن...Kunafa au fromage

Kunafa au fromage et à la pistache1 pic

400 DA   

Baklawa بقلاوة

بقلاوة بالشوكو...Baklawa au chocolat

100 gr fraise

150 DA   

بقلاوة تركية...Baklawa turc

goût de fantaisie 100 gr

350 DA   

Gâteaux sec حلويات تقليدية

Gâteaux Oriental حلويات مشرقية

Cigarette أصابع

à partir de 100 g

150 DA   

Kounafa au noix كنافة بالمكسرات

à partir de 100 g

350 DA   

Arachides مكسرات 🥜

كوكاو.مدخن...cacahuètes fumées

100غ...100g

150 DA   

لوز مدخن..amandes fumées

100g...100غ

350 DA   

كاجو مدخن...cajou fumé

100غ...100g

350 DA   

بندق مدخن...noisette fumé

100g 100غ

350 DA   

جوز...Noix

100غ

300 DA   

فستق...pistache

100g...100غ

300 DA   

ذرة...Maïs

100غ...100g

150 DA   

زريعة...Graines blanches

100g...100غ

200 DA   

زريعة... Graines noire

100g...100غ

100 DA   

كاوكاو cacahuète

.

100 DA   

اللوز Amandes

100 gr

300 DA   

الكاجو noix de cajou

100 gr

300 DA   

البندق Noisette

.

300 DA   

Boissons مشروبات 🍹

Eau Minérale

0.5 cl

50 DA   

Eau Minérale

1.5 l

70 DA   

Jus ramy

.

70 DA   

Canette coca cola

33 cl

100 DA   

Coca cola

1L

150 DA   

Jus ramy

1 l

200 DA   

Boissons chaudes...مشروبات ساخنة

Thé vert

1 tasse

100 DA   

Thé turc

1 tasse

100 DA   

Café noir

1Tasse

100 DA   

Café au lait

1Tasse

150 DA   

Lait au chocolat

1 Tasse

150 DA