Snack Cat

3.2 (43)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Offre Spéciale

Pack Tacos Poulet

3 Tacos Poulet

1100 DA   

Pack Mini Tacos

3 Mini Tacos Poulet

650 DA   

Pack Burger

3 cheese burger

600 DA   

Pack Pizza

3 Pizza Poulet

950 DA   

Nos Pizzas

Pizza Orientale

650 DA   

Pizza 4 Jambon

700 DA   

Pizza Marguerite

300 DA   

Pizza Poulet

350 DA   

Pizza Végétarienne

400 DA   

Pizza Viande Hachée

450 DA   

Pizza Thon

450 DA   

Pizza Kebab

450 DA   

Pizza White

550 DA   

Pizza Mexicaine

550 DA   

Pizza Quatre Fromages

600 DA   

Pizza 4 Saison

650 DA   

Pizza Iskander

700 DA   

Pizza Snack Cat

750 DA   

Les salades

Nos Tacos

Fajitas

700 DA   

Fajitas Poulet

700 DA   

Fajitas Viande Hachée

700 DA   

Tacos Strong

550 DA   

Tacos Iskander

650 DA   

Tacos Viande Hachée

450 DA   

Tacos Poulet

450 DA   

Tacos Mix

550 DA   

Tacos 4 Fromage

Au poulet

650 DA   

Tacos 4 Fromage

Au Viande hachée

650 DA   

Tacos 4 Saisons

600 DA   

Tacos Snack Cat

750 DA   

Nos Burgers

Cheese

200 DA   

Double Cheese

300 DA   

Américain

500 DA   

Big Cheese

550 DA   

Snack Cat

650 DA   

Burger triple cheese

450 DA   

Burger chicken

450 DA   

Nos Sandwichs

Sandwich Kebab

300 DA   

Sandwich Escalope

300 DA   

Sandwich Viande Hachée

200 DA   

Sandwich Mix

350 DA   

Sandwich Iskander

Poulet, Viande hachée, Dinde fumée, Cheddar

450 DA   

Snack Cat

Tous les ingredients

600 DA   

Nos Plats

Plat Viande hachée

550 DA   

Plat Kebab

550 DA   

Plat Escalope

550 DA   

Plat Snack Cat

800 DA   

Plat Mixte

700 DA   

Nos Boissons

Eau PM

30 DA   

Eau GM

50 DA   

Jus PM

50 DA   

Jus GM

70 DA   

Gazeuse

70 DA   

Canette Coca Cola

100 DA   

Coca Cola 1 L

150 DA   

Jus Snack Cat

200 DA