الوليمة

4.2 (318)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Entrées Froides

H'miss

250 DA   

Salade Macédoine

300 DA   

Salade Walima

400 DA   

Salade César

400 DA   

salade de poulpe

500 DA   

Entrées Chaudes

bisque de crevettes

700 DA   

Hrira Marocaine

400 DA   

assiette frites

200 DA   

Plat Traditionnel

Dolma poulet

700 DA   

tajine bounarine

900 DA   

Chakhchoukha au Poulet

700 DA   

Chakhchoukha Viande

viande d'agneau

1100 DA   

Ftir au Poulet

750 DA   

Ftir viande

viande d'agneau

1150 DA   

Couscous au Poisson

au Mérou

1500 DA   

couscous

couscous au mérou

mérou

1500 DA   

Plat Gastronomique

Chicken Curry

700 DA   

Cordon Bleu

800 DA   

Escalope à la crème champignon

800 DA   

Escalope grillé

700 DA   

Nos Pâtes

pasta alfredo

tagliatelle - sauce blanche-poulet-fromage-champignons frais

700 DA   

spaghetti crevettes

1000 DA   

Tagliatelle au Poulet

600 DA   

Spaguetti Bolognaise

600 DA   

Spaghetti Fruits de Mer

1200 DA   

Paella

Paella de marisco

2500 DA   

Plat du jour

Desserts

Mousse au Chocolat

250 DA   

Nougat Glacé

300 DA   

Tiramisu au speculoos et nuttella

450 DA   

Boissons

Canette N'Gaoues 33cl

150 DA   

Canette Soda

150 DA   

Soda 1L

200 DA   

Jus Boîte 1L

200 DA   

Jus Naturel

Jus cooktail

250 DA