Maison Safri

4.6 (22)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Viennoiseries 🥐

Royal

250 DA   

Royal plateau

1500 DA   

Macaron Gervais (250g)

700 DA   

Macaron Gervais (500g)

1400 DA   

Petit Four (250g)

200 DA   

Petit Four (500g)

400 DA   

Mille-Feuille

50 DA   

Croissant

25 DA   

Pain Chocolat

25 DA   

Pain Suisse

50 DA   

Croissant Au Beurre

100 DA   

Pain Chocolat Au Beurre

100 DA   

Pain Suisse Au Beurre

100 DA   

Pizza

300 DA   

Souffle

100 DA   

Monchens

50 DA   

Coca

70 DA   

Vol-au-Vent

30 DA   

Mini Palmier (200g)

200 DA   

Palmier

30 DA   

Donat

100 DA   

Pain Grillé

50 DA   

BAKLAWA

150 DA   

Kalb Louz

100 DA   

Kalb Djouz

100 DA   

Cakes

Cake GM

400 DA   

Cake PM

250 DA   

Cake Noisette Caramel PM

400 DA   

Verrines

Crème Brulée

150 DA   

Tranches 🧁

Tranche Chocolat

100 DA   

Tranche Praline

100 DA   

Tranche Fruits

100 DA   

Tranche Citron

100 DA   

Tranche Fourre Noir

150 DA   

Tranche Noix De Coco

150 DA   

Tranche Sans Farine

150 DA   

Tranche Tiramiso

150 DA   

SNICKERS

150 DA   

SNICKERS Noisette

250 DA   

Tranche Nutella

200 DA   

Finger Pistache

250 DA   

Finger Noisette

250 DA   

Tartelettes 🧁

BABA

120 DA   

Tartelette Citron

120 DA   

Tartelette Fruits

120 DA   

Tartelette Banane

120 DA   

Tartelette Citron Cranch

200 DA   

Tartelette Nutella Banane

200 DA   

Tartelette Fruits Sec

250 DA   

Éclairs 🧁

Éclair Vanille

200 DA   

Éclair Fruits Rouge

200 DA   

Éclair Caramel

200 DA   

Éclair Nutella

200 DA   

Éclair Nutella Banane

200 DA   

Éclair Pistache

250 DA   

Éclair SNICKERS

200 DA   

Éclair Noix De Coco

200 DA   

Tartes 🍰

Tarte Chocolat GM

1500 DA   

Tarte Praline GM

1500 DA   

Tarte Noix De Coco GM

1500 DA   

Tarte Nutella Banane GM

1500 DA   

Tarte Fruits GM

1500 DA   

Tarte SNICKERS GM

2000 DA   

Boissons 🧃

Eau Minéral

0,5 l

25 DA   

Vita Jus

40 DA   

Eau Minéral

1,5 l

40 DA   

Candy Choco

50 DA   

Ifruit

33 cl

60 DA   

Canette Coca Cola

80 DA   

Canette Schweppes

80 DA