Chocoland

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Crêpes

Crêpe confiture

100 DA   

Crêpe Miel

100 DA   

Crêpe chocolat

150 DA   

Crêpe Beurre de cacahuètes

150 DA   

Crêpe Nutella

200 DA   

Crêpe Nestlé

200 DA   

Crêpe Lotus-spéculos

350 DA   

Pancakes

Pancake Nutella

250 DA   

Pancake chocolat

200 DA   

Pancake Nestlé

250 DA   

Pancake Confiture

100 DA   

Pancake Miel

150 DA   

Pancake Beurre de cacahuètes

200 DA   

Pancake Lotus-spéculos

400 DA   

Gauffres

Gaufre Confiture

100 DA   

Gaufre Miel

150 DA   

Gaufre chocolat

200 DA   

Gaufre Beurre de cacahuètes

200 DA   

Gaufre Nutella

250 DA   

Gaufre Nestlé

250 DA   

Gaufre Lotus-spéculos

400 DA   

Milkshakes

Milkshake Nutella Banane

200 DA   

Milkshake Nutella Fraise

200 DA   

Milkshake Datte

200 DA   

Milkshake Oreo

250 DA   

Milkshake Bueno

300 DA   

Milkshake Bounty

350 DA   

Milkshake Mars

350 DA   

Milkshake Sneakers

350 DA   

Milkshake Kinder Maxi

350 DA   

Jus Mojitos

Citronnade

200 DA   

Mojitos

150 DA   

Mojitos Gareux

200 DA   

Mojitos Fraise

250 DA   

Mojitos Ananas

250 DA   

Mojitos Kiwi

400 DA   

jus d'Orange

150 DA   

Jus Grenadine

250 DA   

Jus Banane Fraise Ananas

250 DA   

jus Kiwi

350 DA   

Boissons Chaudes

Thé Lipton

30 DA   

Maxwell

40 DA   

Thé Glacé

40 DA   

Caps

50 DA   

Capuccino

100 DA   

Goblet fondu

200 DA   

Lavazza

100 DA   

Nescafé

100 DA