Master Yum

3.2 (72)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Coca Cola 1L

Offre spéciale 📅

Pâte Feuilleter

Kaldi

40 DA   

Tourte

60 DA   

Kiche

40 DA   

Tranche pizza thon

50 DA   

Soufflés

Soufflé Petit

Thon, Fromage, Olive, Sauce tomate

100 DA   

Soufflé Moyen

Thon, Fromage, Olive, Sauce tomate

150 DA   

Soufflé Grand

Thon, Fromage, Olive, Sauce tomate

200 DA   

Cheese Burgers 🍔

Tacos 🌯

Chawarma ‎à la braise‏ 🌯

Petit Pain Chawarma

300 DA   

Raghif Chawarma

Poulet

300 DA   

Fransisco

350 DA   

Mexicano

350 DA   

Fricassés

Fricassé Thon

Thon, fromage slice, fromage râpé, Salade

70 DA   

Makloubs 🌯

Desserts 🍮

Boissons 🧃

Coca Cola 1L

150 DA   

Eau Minérale 0,5L

0.5 l

30 DA   

Eau minimale

1 l

50 DA   

Rouiba Cartonné

40 DA   

Pepsi

33 cl

60 DA   

Ifri soda

60 DA   

Tazej

33 cl

60 DA   

Schweppes

1 l

160 DA   

Pizza 🍕

Tranche Pizza Fougass

35 DA   

Pizza Marguerite

Sauce tomate, Fromage, Olive

300 DA   

Pizza Thon

Sauce tomate, Oignon, Olive

350 DA   

Tranche Pizza

Sauce tomate, Olive, Poivrons, Fromage, Oignon, Bordure fromage et thon

450 DA   

Pizza Poulet

Sauce tomate, Fromage, Poulet, Oignon, Olive

450 DA   

Pizza Champignons

450 DA   

Pizza Végétarienne

550 DA   

Petits pains 🌯