El Taco Hm

4.5 (36)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Cheese 🧀

Cheese Poulet

150 DA   

Cheese Viande

180 DA   

Cheese Doublé Poulet

250 DA   

Chéése Doublé Viande

280 DA   

Barquette de Frittes 🍟

Petite barquette

50 DA   

Grande Barquette

100 DA   

Sandwich 🌯

sandwich américain

350 DA   

sandwich poulet

250 DA   

sandwich viande hachée

250 DA   

fajitas

350 DA   

sandwich mexicain

350 DA   

sandwich el taco

400 DA   

Chawarma

shawarma simple

250 DA   

shawarma + camembert

300 DA   

shawarma + cheddar

300 DA   

shawarma + sauce fromagère

300 DA   

shawarma spécial

350 DA   

Tacos 🌯

Tacos Mix L

350 DA   

Tacos Mix XL

500 DA   

Tacos Mix XXL

750 DA   

Tacos 3 Fromages L

450 DA   

Tacos 3 Fromages XL

600 DA   

Tacos 3 Fromages XXL

800 DA   

Tacos 3 Viandes L

500 DA   

Tacos 3 Viandes XL

700 DA   

Tacos 3 Viandes XXL

800 DA   

Tacos EL Tacos L

600 DA   

Tacos EL Tacos XL

700 DA   

Tacos El Tacos XXL

900 DA   

Tacos Simple L

Poulet

350 DA   

Tacos Simple XL

Poulet

450 DA   

Tacos Simple XXL

Poulet

700 DA   

Panini

Panini Simple

Viande

250 DA   

Panini Simple

Fromage

300 DA   

Panini Mixte

350 DA   

Pänini Special EL Taco

400 DA   

Humburger 🍔

Humberger Simple L

300 DA   

Humberger Big Mak L

400 DA   

Humberger Special EL Taco L

450 DA   

Boissons 🧃

Coca Canette

80 DA   

Shwepps Canette

80 DA   

Coca Cola 1 L

120 DA   

Gazeuse 33CL

50 DA   

Eau Minérale

40 DA   

Boissons Chaudes ☕

Café

70 DA