Donuts du Jour Sidi Achour

4.2 (36)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Donuts 🍩

Donuts Citron

Citron

60 DA   

Donuts au Chocolat

Chocolat au Lait

60 DA   

Donuts Oreo

Oreo

60 DA   

Donuts Fraise

Fraise

60 DA   

Donuts Cassis

Cassis

60 DA   

Donuts Fouré au Chocolat

Fourré au Nutella

80 DA   

Vérines

Verine Tiramisu

150 DA   

Brioches 🥐

Croissant

30 DA   

Pain au chocolat

30 DA   

Brioche suisse

30 DA   

Tartes 🍰

Cheesecake au Chocolat

150 DA   

Cheesecakes Spéculos

200 DA   

Gâteaux 🍰

Cookies & Brownies 🍪

Cookies

60 DA   

Fondant

120 DA   

Brownies Noix

80 DA